Türkiye Suriyelilerle doldu.

0

Suriyede savaş başlamadan önce, bir milyon yediyüzbin ıraklı mülteci geldi, bundan önce de orada altıyüz yirmi bin Filistinli beşyüzbin türkmen, ikiyüzbin çerkez, ve yüzelli bin ermeni mülteci bulunuyordu.
Toplamı üç milyon yüz yetmişbin. Eğer bu mülteciler suriyede olsaydı, suriyenin yirmi sekiz milyonluk nüfusunun yüzde 11.3 ünü oluştururdu.
Türkiyede üç buçuk milyon Suriyeli mülteci var (türkiye içişleri bakanlığı istatistiği) ve türkiyenin nüfusu; seksen bir milyon.türkiyedeki Suriyeli mültecilerin nüfusa oranı ise yüzde 4.3.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!